تصمیم سازی و تصمیم گیری مبتنی بر داده چگونه در سازمان محقق می شود…

چشم انداز آدین :

ایجاد جذاب‌ترین مجموعه‌ای که سازمان‌ها برای حل مسائل و چالش‌های داده‌محور خود و متخصصین برای توسعه مهارت و فعالیت تخصصی در حوزه‌های مرتبط با داده به آن مراجعه می‌کنند.

ماموریت آدین :

ایجاد مجموعه‌ای متشکل از بهترین متخصصین در حوزه‌های علم داده، حکمرانی داده و کلان‌داده و سایر شاخه‌های مرتبط جهت توسعه و عملیاتی‌سازی راهکارها و محصولات کاربردی با هدف تحقق «تصمیم‌گیری مبتنی بر داده» در سازمان‌ها

راهکارهای آدین

خدمات و محصولات آدین...

در کمترین زمان بیشتر بازدهی را توقع کنید...

پلتفرم حکمرانی داده

بستر MLOps

سرویس پیشنهادگر